Medial Vägledning - Distans
Under en session medial vägledning får du möjlighet att igenom mig få kontakt med dina guider och änglar som kommer med vägledning till dig, så att du får de budskap du behöver just nu i ditt liv.

Under en medial vägledningssession kommer du att få hjälpande, stärkande och kärleksfulla budskap från universum. Jag jobbar inte med att ta kontakt med tex anhöriga eller sia utan verkar som en naturlig kanal för information från guider, änglar och andra ljusvarelser.

Du väljer om de är en allmän vägledning eller om du har en viss avsikt inom tex kategori hälsa, kärlek, ekonomi mm. Först tar jag emot information utan att du berättar något så att de får förmedla sig först, sen är de fritt fram för dig att ställa frågor.