Christmas Qigong – Prova-På
Naturlig Medveten Balans & Harmoni
 
 
Släpp all stress & andas
Bli medveten om här och nu.
Låt kroppen få andas och få ny energi
 
Inom kinesisk medicin ser man människan som en helhet, både vad gäller kropp och själ. Qi är det energiflöde som cirkulerar runt i kroppen.
 
Mjuka, enkla och långsamma rörelser kombineras med en djup, energigivande andning. Tekniken löser upp spänningar och blockeringar i kroppen. Den ger energi.
 
Qigong är en träningsform som är lätt att lära sig, och den kräver ingen utrustning. Den är fysiskt men inte särskilt krävande och kan tillämpas av de flesta personer. Den har visats ha dämpande effekt på stressrelaterade symtom
 
Qigong är en egenvårdsmetod där man genom avslappning, naturlig andning, koncentration och naturliga rörelser tillför livsenergi (qi) till kroppen och hjärtat. Denna samordning mellan inre och yttre rörelser, stillhet och aktivitet, ökar människans förmåga till självläkning och förbättrar kroppens egna funktioner.
 
Qi kan översättas med livskraft eller energi. I likhet med elektrisk energi kan vi inte se eller ta på den, men vi vet att den existerar och vi har möjlighet att ta hjälp av den. Gong kan översättas med metod, teknik eller prestation.
 
Datum: 26 dec    Tid: 10.00
Plata: Helhetskroppen – Naturliga Livshälsan
Adress: Stinsgatan 2, Karlstad
Pris: 100:-