Power Qi Gong & Stillsam Meditation

Power Qi Gong, ett pass med flertusenåriga anor.
Genom att aktivera kroppen med rörelser som sätter fart på energin, utmanar musklerna, skelettet och balansen, fördjupar andningen, höjer metabolismen och värmen samtidigt som vi skärper alla våra sinnen, vår fokus och inre kraft.

Hjälper en att hitta inre fokus och balans, fysiska kroppens läkningsförmåga startar och ökad cirulation. Balanserar kroppens organsystem, nerver, hud och hormonbalansering osv.

Att vara stark handlar om att skapa flöde av ren energi och odla intelligens i kroppen och sinnet. Qi Gong är ett väldigt bra sätt att göra det på. Var och en kör naturligtvis efter egna förutsättningar och aktuellt tillstånd.

Efter själva Qigongen gör man en meditation.
Meditation - Efter den fysiska och rörliga delen ägnar vi oss åt guidad meditation för att i stillhet ge plats för eftertanke, begrundan och reflektion som är essentiellt för att skapa balans. Detta gör att vi kan mycket lättare komma i kontakt med de mer subtila och djupare nivåerna av vårt varande och känna oss ett med oss själva.

Planerade Kurser