Qi Andnings Qi Gong
Naturlig stressdämpande och balansering för fysiska och mentala kroppen

  • Vill du frisläppa inre och yttre spänningar?
  • Vill du dämpa din inre och yttre stress?
  • Vill du uppleva en mer medvetenhet och närvaro till dig själv och din kropp?
  • Vill du frigöra dig ifrån dina tankar en stund?

 
Andningen är grundläggande för hela livet och för att vår kropp ska fungera optimalt. Sättet vi andas på påverkar allt vi gör. I vårt västerländska samhälle har idag många människor en alltför ytlig andning. Vår automatiska andning blivit tillknäppt, antingen av stress, ensidiga rörelser eller brist på avslappning. De skapar i sin tur obalanser i kroppen både fysiskt och mentalt.
 
Qi-gong är en del av den klassiska kinesiska läkevetenskapen. Inom kinesisk medicin ser man människan som en helhet, både vad gäller kropp och själ. Qi är det energiflöde som cirkulerar runt i kroppen och det är när flödet störs som sjukdomar och obalanser i fysiska och mentala kroppen uppstår. Det är denna energi man balanserar med hjälp av bland annat Qi-andning.
 
Mjuka, enkla och långsamma rörelser kombineras med en djup, energigivande andning. Tekniken löser upp spänningar och blockeringar i kroppen. Och den ger energi.
 
Meditation och närvaro ses som en naturlig grund till träningen.
Därför avslutas Qi gongen med en stillsam meditation

Planerade Kurser