Ansökan till Utställare

Är du intresserad att delta på våran alternativ hälsomässa 16-17 maj 2020?
Då är du varmt välkommen med din anmälan. De finns plats för ca 20 utställare.

Plats: Seniorernas Hus
Adress: Brunnsgatan 9, 654 55 Karlstad

Som arragerar mässan heter Anette Karlsson (Helhetskroppen) och Sofia Siia Samuelsson (siia.nu)

Vi söker nu dig som jobbar med alternativa hälsofrämjande behandlingar och produkter, hobby till företags nivå.
Man får mer än gärna erbjuda prova-på tjänster under mässan. Vi har tillgång till en föreläsningssal som kan användas till större grupper som tex seans, föreläsningar, yoga, qigong och meditationer mm. 

 Alla är välkomna att ansöka om att delta, hobbyverksamhet och företagare.
Vi vill ha ett brett utbud, så är de fler ansökningar om liknade produkter eller tjänst, prova-på tjänster så är de först till kvarn som gäller. 

Anmälan är bindande direkt efter man fått godkännande och anmälningsavgiften på 200:- ska betalas in inom 14 dagar och
resterande belopp innan 25 april.


Villkor att delta står längs ner på sidan. 

Anmälan fyll i här här nedanför


  • Beskriv vad du erbjuder
  • Skriv den annons text du vill att besökana ska läsa och lockas av för att komma till dig.
  • Bordet är ca 180*80cm
  • seans, föreläsning, meditation, yoga...
  • Tider att välja på: 10.30, 11.30, 12.30 och 14.30.

Frågor, fyll i här nedanför
- ses inte som anmälan

Bordens mått är ca 180*80cm som hyrs ut

Se här när föreläsningssalen är ledig och bokad
Lördag
10.30,
11.30,
12.30, Bokad av Erik
13.30  Bokad av Kent
14.30. Bokad av Pamela

Söndag
10.30,
11.30,
12.30, Bokad av Marita
13.30, Bokad av Kent
14.30.

Godkänna villkor, Anmälan och kontrakt till Alternativ hälsomässan 16-17 maj 2020
Öppettider: lör 10-16  sön 10-15            
Inflyttning:  kan ske tidigast fredag 15/5 kl. 19 ca.   lördag 16/5 kl. 7.30   söndag 17/5 kl. 8.30              
Utflyttning: Söndag kl. 15 tidigast      (OBS, Lämna golvytan städad och ren efter dig.)
 
Bekräftelse:   Ni får en bekräftelse att ni har fått en plats på mässan.
När ni har anmält till mässan är den bindande.
 
Betalningsvillkor:  Anmälningsavgiften ska betalningas för mässan senast 14 dagar efter godkännande anmälan. Restreande belopp senast 25 april 2020. Är detta inte gjort i tid tags anmälan bort och personer som ev. står i reserv får platsen. 
 
Inflyttning     Får inte ske förrän monterytan är betald i sin helhet.
Utflyttning    Ska inte ske före mässans sluttid. Samtliga utställningsföremål ska vara kvar i montern till dess att mässan stänger. Golvytan ska lämnas städad och tom. Skräp slängs i anvisad sop korg. Fäll ihop bord, stolar och ställ på angiven plats. Material som lämnats kvar efter avslutad mässa klassas som avfall.
 
Återbud/avbokning: All betalning för mässplats SKALL vara inbetald innan mässan 16/5-17/5-2020. Eftersom anmälan är bindande återbetalas ej  avgiften vid återbud eller avbokning tillbaka, har man inte betalt allt ännu så är de ett krav att de betalas in som avtalat! Oavsett orsak. OBS! För att din avbokning ska vara giltig måste du begära skriftlig bekräftelse.
 
Produkter/Behandlingar: Vi tar emot ett visst antal av varje produkt eller behandling. Om det finns många med samma produkt eller behandling kommer vi att ta den som anmälde sig först. Så först till kvarn är det som gäller. Är de flera som har samma prova-på tjänst så väljer vi efter tur ordning, man får dock marknadsföra tjänsten men inte prova-på. Upptäcks att regelbrottet uppkommit under mässan får man en tilläggs avfigt på 300:- som bot. 
 
Respektera Arbetsron för utställarna. Inga störande ljud som hög musik. Trumning på låg ljudnivå är okej.
 
Vi tar avstånd från...  Arrangören tar avstånd från all form av pornograf, dogm, fundamentalism, rasism och sekterism. Oss veterligen utövar ingen av våra utställare något av ovanstående. Utställarna ansvarar själva för sina varor och behandlingar etc.
 
Övriga bestämmelser: Det är förbjudet att tända ljus eller rökelse i lokalerna. Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller bullrande maskiner. Inte heller varor som är oetiska, har dålig kvalité eller på annat sätt bedöms olämpliga av mässan. Utställare har skyldighet att följa myndighetskrav/Branschkrav och att förse varor med skyddsföreskrifter och godkännande. Arrangören friskriver sig från kostnader som uppkommer pga. att utställare inte följer bestämmelser.
 
Åverkan   - det är inte tillåtet att göra åverkan på väggar (spika, såga, måla, borra, häftpistol eller liknande). Åverkan debiteras. Skiljeväggar finns ej att hyra.
 
Skadestånd: Om mässan pga. myndighetsbeslut, force majeure eller annan orsak inställes, äger utställaren inte rätt att resa några som helst ekonomiska krav mot Helhetskroppen. Inte i något fall ska Helhetskroppen vara skyldig att ersätta följdskada, indirekt skada, personskada eller förlorad handelsvinst. Utställaren äger icke rätt att mot Helhetskroppen pga. föreskrift i detta avtal resa krav om återbetalning, nedsättning av avgifter eller om skadestånd etc.
 
Tvister med anledning av detta avtal skall i första hand lösas i sämja. Om detta inte leder till en överenskommelse ska tvisten avgöras enligt svensk lag av Tingsrätten.
 
Marknadsföring som utställare deltar jag i marknadsföringen på så sett att jag gör det jag kan för att sprida information om mässan i min omgivning. Mässansvarig marknadsför genom Facebook, sociala medier, tidningar och affischering runt staden där mässan sker i med omnejd mm
Utställaren har också eget ansvar om att sprida marknadsföring om mässan på sitt vis.
 
Anmälan: När jag skickar in min anmälan förstår jag att den är bindande, Helhetskroppen återkommer med en skriftlig bekräftelse på er anmälan.
 
OBS! Jag är medveten om att jag själv ansvarar för varor och inredning under hela dagen och har ordnat Med egna försäkringar. Jag lämnar min golvyta städad och ren och accepterar att packa ihop mina saker först när mässan stänger kl. 16.00. Jag är också medveten om hur stor yta jag har beställt och använder inte mer golvyta än jag har betalat för.
 
 
Vid frågor, hör gärna av er!
Mail: helhetskroppen@hotmail.com