Ansökan till Julmässan 23 nov

Är du intresserad att delta på våran julmässa? du är varmt välkommen med din anmälan.
De finns plats för 20-23 utställare.

Vi söker dig som gör eget hantverk, tillverkar produkter, återförsäljare för något, dig som arbetar på något vis med alternativ hälsa och vill visa upp sin verksamhet och ev. erbjuda prova-på tjänster. Alla är välkomna att ansöka om att delta.
Vi vill ha ett brett utbud, så är de fler ansökningar om liknade produkter eller tjänst så är de först till kvarn som gäller. 

Kostnad:
För dig som har hobbyverksamhet eller företagare 1 bord 400:-  2 bord 600:- finns 18 platser
För dig som vill sälja loppis saker kommer vi använda scen som loppis hörna. 1 bord 250:-   2 bord 450:- - finns 3 platser

Villkor att delta står längs ner på sidan. 

Nu har kvoten fylld för medium med tarotkort och andekontakt, ingen mer tas in. 

Söker gärna dig som har nåt att sälja både hälsoprodukter och hantverk. Du som bara vill visa din verksamhet självklart. 
Även dig som har tjänster att prova på som healing och massage, ev. naglar mm.


  • Beskriv vad du erbjuder

Bordens placering och mått

Vill du se vilka som är anmälda, se besök sidan

Godkänna villkor, Anmälan och kontrakt till Julmässan 23 nov
Öppettider:  lördag 10.00 - 16             
Inflyttning:    fredag 15-17                lördag 08.30 - 09.50
Utflyttning:   Lördag 16.00-18.00   (OBS, Lämna golvytan städad och ren efter dig.)
 
Bekräftelse:   Ni får en bekräftelse att ni har fått en plats på julmässan.
När ni har anmält till julmässan är den bindande.
 
Betalningsvillkor:  Betalningen för julmässan skall betalas senast 14 dagar efter godkännande anmälan.

Sista anmälningsdag är 1 nov 2019
 
Inflyttning     Får inte ske förrän monterytan är betald i sin helhet.
Utflyttning    Ska inte ske före mässans sluttid. Samtliga utställningsföremål ska vara kvar i montern till dess att mässan stänger. Golvytan ska lämnas städad och tom. Skräp slängs i anvisad sop korg. Fäll ihop bord, stolar och ställ på angiven plats. Material som lämnats kvar efter avslutad mässa klassas som avfall.
 
Återbud/avbokning All betalning för mässplats SKALL vara inbetald innan julmässan. Eftersom anmälan är bindande återbetalas ej avgiften vid återbud eller avbokning. Oavsett orsak. OBS! För att din avbokning ska vara giltig måste du begära skriftlig bekräftelse.
 
Produkter/Behandlingar: Vi tar emot ett visst antal av varje produkt eller behandling. Om det finns många med samma produkt eller behandling kommer vi att ta den som anmälde sig först. Så först till kvarn är det som gäller.
 
Respektera Arbetsron för utställarna. Inga störande ljus som hög musik. Trumning på låg ljudnivå är okej.
 
Vi tar avstånd från...  Arrangören tar avstånd från all form av pornograf, dogm, fundamentalism, rasism och sekterism. Oss veterligen utövar ingen av våra utställare något av ovanstående. Utställarna ansvarar själva för sina varor och behandlingar etc.
 
Övriga bestämmelser: Det är förbjudet att tända ljus eller rökelse i lokalerna. Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller bullrande maskiner. Inte heller varor som är oetiska, har dålig kvalité eller på annat sätt bedöms olämpliga av mässan. Utställare har skyldighet att följa myndighetskrav/Branschkrav och att förse varor med skyddsföreskrifter och godkännande. Arrangören friskriver sig från kostnader som uppkommer pga. att utställare inte följer bestämmelser.
 
Åverkan   - det är inte tillåtet att göra åverkan på väggar (spika, såga, måla, borra, häftpistol eller liknande). Åverkan debiteras. Skiljeväggar finns ej att hyra.
 
Skadestånd: Om mässan pga. myndighetsbeslut, force majeure eller annan orsak inställes, äger utställaren inte rätt att resa några som helst ekonomiska krav mot Helhetskroppen. Inte i något fall ska Helhetskroppen vara skyldig att ersätta följdskada, indirekt skada, personskada eller förlorad handelsvinst. Utställaren äger icke rätt att mot Helhetskroppen pga. föreskrift i detta avtal resa krav om återbetalning, nedsättning av avgifter eller om skadestånd etc.
 
Tvister med anledning av detta avtal skall i första hand lösas i sämja. Om detta inte leder till en överenskommelse ska tvisten avgöras enligt svensk lag av Tingsrätten.
 
Marknadsföring som utställare deltar jag i marknadsföringen på så sett att jag gör det jag kan för att sprida information om mässan i min omgivning. Mässansvarig marknadsför genom Facebook, sociala medier, tidningar och affischering runt staden där mässan sker i med omnejd mm
Utställaren har också eget ansvar om att sprida marknadsföring om mässan på sitt vis.
 
Anmälan: När jag skickar in min anmälan förstår jag att den är bindande, Helhetskroppen återkommer med en skriftlig bekräftelse på er anmälan.
 
OBS! Jag är medveten om att jag själv ansvarar för varor och inredning under hela dagen och har ordnat Med egna försäkringar. Jag lämnar min golvyta städad och ren och accepterar att packa ihop mina saker först när mässan stänger kl. 16.00. Jag är också medveten om hur stor yta jag har beställt och använder inte mer golvyta än jag har betalat för.
 
 
Vid frågor, hör gärna av er!
Mail: helhetskroppen@hotmail.com
Använd gärna något av bilderna till din marknadsföring