Coaching är inspirerande och utvecklande samtal och övningar som stödjer klienten att uppnå sina mål snabbare och effektivare än på egen hand. Målet är att förändra dagens situation till något bättre. Tid ges för reflektion där coachen hjälper klienten att bli medveten om sina valmöjligheter, våga tänka i nya banor och ta ansvar för sitt agerande. Coaching är inte terapi där vi blickar bakåt i det förflutna utan vi börjar utifrån var du står idag och fokuserar på att hjälpa dig framåt. Nuläge – Mål – möjligheter – handlingsplan är ledord i coachingen där fokus ligger på frågeställningar som: ”Hur ser det ut idag?”, ”Vart vill jag?”, ”Hur ska jag nå mitt mål?
Samtalen kan variera mot va du känner att du vill ha hjälp med. Tex

  • Bli medveten livsmönster du kanske vill ändra på
  • känslan av vilsenhet eller uttråkat liv och vill få en riktning i livet.
  • Lever du stressat, hur kan du få bukt med de
  • Dålig självkänsla som du vill höja
  • Hjälp med struktur och ordning
  • Hälsan, hur mår du, vad har du för mål för att må bra. Kan vara vikt resa m.m.
  • Inspiration hur du kan nå dina drömmar till verklighet.
  • Kanske har du gått igenom mycket i livet men aldrig fått uttrycka dig.

 Ämnen kan bli många men jag finns här för dig för att hjälpa dig på vägen att finna dina egna svar.
De kanske börjar bli dags att ta hand om sig själv för en gångsskull.

Coaching & Vägledning inom Stresshantering & livsstil
60 min 350:-    Boka 3 samtal för endast 900:-
Lever du ett stressat liv?
Svårt att finna ro?
Känslan om att ekorrhjulet bara löper på utan stopp?
Genom ett coachande samtal får vi tillsammans en bild över ditt stressade liv, genom vägledande samtal kommer du få olika verktyg som du kan använda för att träna på för att finna bättre struktur och mindre stress. Lämna de negativa bakom dig och börja se framåt och positivt istället. 
Minimera din stress genom aktiva val.

Coaching & Vägledning inom Hälsa & livsstil
60 min 350:-   Boka 3 samtal för endast 900:-
Vill du uppnå en bättre hälsa?
Har du mål du vill uppnå med din hälsa men vet inte vart du ska börja?
Jag finns här för att hjälpa dig att tydliggöra ditt hälsomål
– må bra 2019.
Tillsammans gör vi upp delmål åt dig. Tydlig gör vilka steg du ska börja med. Samt vad är din belöning ska vara för motivation.
Mål kan vara finna bättre hälsa, börja träna, gå ner eller upp i vikt. Jag kommer ge dig positivt tänk och motivation.

Coaching & Väglednings Samtal - Valfritt ämne
60min 350:-     Boka 3 samtal föe endast 900:-

Vill du ha coaching och vägledning inom ett annat område som inte nämts i listan, kan du välja denna. Kanske att du bara behöver frigöra dina tankar kring jobbrelationer, förhållanden, inom starta egen verksamhet, hur du kan nå dina drömmar m.m.

Jag finns här för att lyssna på dig om vilket område du än vill.

Stressrelease
75 min 600:-   Boka 3 träffar för endast 1500:-
Vill du frisläppa inre och yttre stress?
Vill du skapa mer energi och ork till kropp & sinne?
Vill du komma i fas med dig själv?
Öka din medvetenhet till positiv energi.

Stressrelease är en kombinerad metod med coachande stresshantering, qigong med mjuka rörelser och avslappningsmeditation.

Få nycklar till ett bättre mående och mindre stress.

Medial Coaching & Vägledning
75 min 600:-         Boka 2 samtal för endast 1000:-
Känner du att du sitter fast eller känner dig vilsen?
Att det finns något annat för dig, något du inte får grepp om?
Hur kan du komma dit du vill i livet?
Hur kommer olika val påverka dig och ditt liv?
Vad är det i din situation du inte ser klart, som om du såg det skulle ge dig möjligheten att förändra ditt liv till något bättre?
Vilka styrkor har du som kan hjälpa dig på vägen? Vilka utmaningar har du som du behöver ta dig an?
Har du funderingar kring olika relationer är korten ett fint verktyg för att du ska få en större förståelse och sedan utifrån det kunna göra dina val.

Medial vägledning är ett kraftfullt verktyg när du behöver hjälp att bena ut olika delar av ditt liv. De flesta av oss är nyfikna på vad som komma skall och det är ofta frestande. Men i denna mediala vägledning har jag valt att arbeta med och lysa upp vad som pågår just nu i ditt liv, vad är orsaken och hur kan du göra det bästa av din situation, samt ge dig vägledning om hur du kan uppnå ditt mål.

Mitt syfte med en medial vägledning och coaching är att du själv med hjälp av samtal ska hitta vägen till hur du bäst kan disponera din kraft och ditt liv. Det är alltid de svar man själv finner som ger mest kraft och för att finna dem behöver man ibland någon annan som kan ge olika vinklar, vinklar man själv inte ser på grund av olika orsaker. Du har allt inom dig och jag hjälper dig till insikt.