Coaching är inspirerande och utvecklande samtal och övningar som stödjer klienten att uppnå sina mål snabbare och effektivare än på egen hand. Målet är att förändra dagens situation till något bättre. Tid ges för reflektion där coachen hjälper klienten att bli medveten om sina valmöjligheter, våga tänka i nya banor och ta ansvar för sitt agerande. Coaching är inte terapi där vi blickar bakåt i det förflutna utan vi börjar utifrån var du står idag och fokuserar på att hjälpa dig framåt. Nuläge – Mål – möjligheter – handlingsplan är ledord i coachingen där fokus ligger på frågeställningar som: ”Hur ser det ut idag?”, ”Vart vill jag?”, ”Hur ska jag nå mitt mål?
Samtalen kan variera mot va du känner att du vill ha hjälp med. Tex

  • Bli medveten livsmönster du kanske vill ändra på
  • känslan av vilsenhet eller uttråkat liv och vill få en riktning i livet.
  • Lever du stressat, hur kan du få bukt med de
  • Dålig självkänsla som du vill höja
  • Hjälp med struktur och ordning
  • Hälsan, hur mår du, vad har du för mål för att må bra. Kan vara vikt resa m.m.
  • Inspiration hur du kan nå dina drömmar till verklighet.
  • Kanske har du gått igenom mycket i livet men aldrig fått uttrycka dig.

 Ämnen kan bli många men jag finns här för dig för att hjälpa dig på vägen att finna dina egna svar.
De kanske börjar bli dags att ta hand om sig själv för en gångsskull.

Coaching Samtal 60-90min (elevpris) 250:-

Coaching är inspirerande och utvecklande samtal och övningar som stödjer klienten att uppnå sina mål snabbare och effektivare än på egen hand. Målet är att förändra dagens situation till något bättre. Tid ges för reflektion där coachen hjälper klienten att bli medveten om sina valmöjligheter, våga tänka i nya banor och ta ansvar för sitt agerande. Coaching är inte terapi där vi blickar bakåt i det förflutna utan vi börjar utifrån var du står idag och fokuserar på att hjälpa dig framåt. Nuläge – Mål – möjligheter – handlingsplan är ledord i coachingen där fokus ligger på frågeställningar som: ”Hur ser det ut idag?”, ”Vart vill jag?”, ”Hur ska jag nå mitt mål?

Samtalen kan variera mot va du känner att du vill ha hjälp med. Tex

- Bli medveten livsmönster du kanske vill ändra på
känslan av vilsenhet eller uttråkat liv och vill få en riktning i livet.
- Lever du stressat, hur kan du få bukt med de
- Dålig självkänsla som du vill höja
- Hjälp med struktur och ordning
- Hälsan, hur mår du, vad har du för mål för att må bra. Kan vara vikt resa m.m.
- Inspiration hur du kan nå dina drömmar till verklighet.
- Kanske har du gått igenom mycket i livet men aldrig fått uttrycka dig.

Ämnen kan bli många men jag finns här för dig för att hjälpa dig på vägen att finna dina egna svar.
De kanske börjar bli dags att ta hand om sig själv för en gångs skull.

Du väljer själv inom vilka områden du vill samtala inom eller vill du testa på inom coaching så har jag färdiga frågeställningar åt dig.
Hit är du välkommen för en pratstund, jag lyssnar så gärna och ger dig råd och verktyg att jobba efter. Vi lägger tillsammans upp en plan för att finna ditt välmående, samt lite övningar under tiden tillsammans och som du kan träna på hemma.

 

Coaching i stresshantering & stillsam meditation 90 min 500:-
För dig som vill som vill prata en stund, få verktyg för att finna avslappning i vardagen hemma.
Under denna stunden görs även en avslappningsmeditation som ska få dig att slappna av en stund i stillhet.

Andlig Coaching & Meditation 90 min 500:-
Helande samtal är inriktat lite mer medialt. Vi kommer samtala och meditera under denna stund.
De kan va skönt att få frigöra sig ifrån energi man upplever är jobbig eller känslan av tomhet el. vilsenhet, kanske att de har hänt något påvägen som gör att du behöver samtala en stund och få verktyg att struktera upp dina energier igen. 
Du får vägledning i att höja din energi och att hitta tillbaka till din kraft. Jag guidar dig till att göra de förändringar som är
gynnsamma och meningen för dig just nu.

Coaching - Nya mål (elevpris) 250:-
Har du en dröm och version om något som du vill ska bli verklighet? Bli mer motiverad.
Genom mina reflektionsfrågor till dig kanske du finner dina inre svar och gör upp en handlingsplan.

Coaching - Se sig själv (elevpris) 250,00 kr 
Vem är jag och vad vill jag?
hur mår jag?
vill jag förändra något?
Genom mina reflektionsfrågor till dig kanske du kan finna inre svar, lära känna dig på djupet. Se din sanning du står i idag och de levnadsmönster du lever efter. Vill du leva efter dem eller vill du byta din sanning eller livsmönster?

Se vem du är och lär känna dig själv på ett djupare plan.