Ordet regression är lånat från grekiskan och betyder återupplevelse eller tillbakagång. Under hypnos/djupavslappning leds man tillbaka i tiden för att frilägga minnen, tankar eller känslor antingen från nuvarande liv eller ifrån ett tidigare liv. Metoden är en mycket effektiv behandling för att komma tillrätta med olustkänslor, för att förbättra sina relationer, öka sin självkännedom eller för att få klarhet i olika beteenden som man har.
 
Att göra en eller flera regressioner är en spännande inre resa, där du också kan komma tillbaka i tidigare liv. Oavsett vad man har för tro om tidigare liv, så fungerar denna terapiform mycket bra om man vill bli fri från destruktiva beteenden, känslor och även fysiska smärtor.
Man kan t.ex. under en eller flera regressioner bli medveten om och följa ett speciellt mönster man har haft med sig under flera liv, och som nu bara hindrar eller påverkar en på ett negativt sätt. Att återuppleva och bli medveten om detta leder till att man släpper taget om problemet och kan göra de förändringar som eventuellt behövs.
 
Med terapeutens vägledning får du uppleva händelser som idag kanske hindrar dig från att uppleva ditt liv fullt ut. Många av de frågor vi har finns oftast inom oss. En regressionsterapeut kan hjälpa dig att plocka fram detta.
 
Regression är ett mycket bra sätt att öppna upp kontakten med sitt inre jag och kan också öppna upp för inre resurser och förmågor som legat dolda.
 
Behandlingen tar ca 60-90 min, allt sker i lugn och rofylld miljö. Det är du som är i fokus och får den tid du behöver.
 
Vad kan jag bli hjälpt med i en regression?
Det kan ta bort rädslor och fobier
Det kan förbättra Dina relationer
Det kan minska Din stressnivå
Det kan reducera eller ta bort smärta, skuld och ångest
Det kan förlösa negativa känslor som Du har förträngt
Det kan förstärka Din inre styrka och självkänsla
Regressionen ger Dig bättre självläkningsförmåga genom att Du lär känna Dig själv bättre
Detta och mycket mer kan regressionsterapi göra för dig!
 
Hur går en Regression till?
Vi pratar först om vad du vill med denna Regressionen. Därefter leder jag dig till en djup avslappning. Du är hela tiden medveten om vad som händer och befinner dig i ett mycket skönt tillstånd av total avslappning och vila. I detta tillstånd har du tillgång till dina minnen ”cellminnen”. Var du hamnar i Regressionen beror på t.ex var i tiden blockeringen du söker efter kommer ifrån. Jag leder dig genom att ställa frågor utifrån det du berättar för mig att du upplever. Vi har hela tiden en kommunikation och du tar varje steg framåt frivilligt i processen. Det gäller även om du i ett skede ej vill gå vidare för att övervinna en blockering utan väljer att avbryta. Att göra en Regression för första gången kan bli en stark upplevelse och många upplever att de får en annan syn på livet och på döden. När Regressionen är klar pratar vi om dina upplevelser.

Olika sortes regressions sessioner

Regressionsterapi & Spirituell healing 

Går du runt med känslomässiga blockeringar som hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut? 
Tänk att bara få vara sig själv och känna inre frid, lugn, lycka och en  go självkänsla. Tidigt formas vi genom arv och miljö.
Relationer, familj, vänner och skola, press och prestation kan driva dig till att vara någon du egentligen inte är. Detta kan skapa oro, osäkerhet, rädslor som i sin tur ger dålig självkänsla & självförtroende.
Många går omkring med ilska vilket gör oss dömande, trånsynta och kanske fyller hjärtat med hat.
Oönskade negativa känslor ingen mår bra av ♡

Regression & Spirituell healing är både för dig som har en avsikt och för dig utan avsikt som bara i ren nyfikenhet vill prova-på.

Regression menas med att för flyttar sig i tiden, antingen i nuvarande liv eller till tidigare liv. Med hjälp av spirituella healingen balanseras din kropp och hjälper till att öka läkningsprocessen samt ger ökad energi och kraft.

Regressions sessionen kan du få hjälp med att finna mönster, svar och läka. De kan tex bara att frisläppa stress, ångest och depression. Bryta ett livsmönster, se sitt livsmönster, fysiska problem som smärta och symtom. Trauman, släppa rädsla mm.

Jag leder dig ner djupavslappning för att du till fullo ska komma i kontakt med dig själv och ditt innersta, för att kunna försonas,släppa,läka och komma vidare,stärkt av just den insikten du behöver♡

Det kan vara så att du upplever mönster som går igen i flera liv, och genom att du får kontakt med minnena och får en förståelse kan du förändra detta i ditt nuvarande liv. 

Regression - Tidigare Liv

Vem har du varit?
Välkommen på en fin och spännande resa djupt in i dig själv.
Utforska vem du varit och vad du kanske har med dig från tidigare liv in i detta liv.

År 500..1907 ..1200..800..
Korsriddare...viking..fiskarhustru..
mjölnare....beduin..Inka 
..slottsfru..tjuv..eskimå..
grottmänniska..giraff...fågel..
skalbagge..träd..vatten..?
Har vi existerat i annan form??

DIN RESA 
Under djupavslappning vägleder jag dig i ditt inre för att du ska kunna frilägga minnen, bilder, känslor på från tidigare liv/existenser.
En inre resa där du låser upp dina minnen på cellnivå för att komma i kontakt med dina tidigare jag.

Frigör karma & känslomässiga blockeringar som bromsar eller hindrar dig i ditt nuvarande liv.

I denna regression går du tillbaka till ett enda liv. 
Just det livet är extra viktigt och har koppling till ditt nuvarande livssituation.
Du hamnar precis där du behöver för att du skall uppleva och känna fullt ut,försoning så inre läkning kan påbörjas.

Är du nyfiken på att följa en eller flera liv från födsel till övergång.
Att se en tidigare livs tidsepoker. Det kan vara så att du upplever mönster som går igen i flera liv, och genom att du får kontakt med minnena och får en förståelse kan du förändra detta i ditt nuvarande liv. Kanske att du svar på varför du upplever saker eller förståelse till den individ du är idag som person. Att se livets pussel lite grann.

Det kan vara så att du kommer av ren nyfikenhet för att få uppleva tidigare liv, eller så vill du få hjälp med att med att släppa blockeringar som hindrar ditt liv idag. Oavsett så är du varmt välkommen att prova.

Just nu går jag utbildning till Regressionsterapeut och blir klar Januari 2020
Erbjuder nu behandlingar till elevpris - 75min ca. 450:-

Flera behandlingar? För bästa möjliga hjälp till att ändra mönster och läka krävs oftast fler behandlingar då förändring sker på flera plan.
Minst två behandlingar rekomenderas med 10 till max 14 dagars mellanrum. Självfallet kan du prova på enstaka gång för att se om du tror att det är något för dig och en gång är bättre än ingen. Att hjälpa kropp och sinne med att underhålla energiflöde 

Omdöme - Vad var din upplevelse utav din regression? lämna gärna ett omdöme som alla kan läsa.