Andlig & Medial Healing
Healing är en energibehandlingsform där man går ner och jobbar på energikroppens anatomi för att frigöra blockeringar och tungenergi som kan blockera flödet för livskraft och cirkulation.
Oavsett vilken behandling man väljer arbetar man på 4 nivåer - fysiskt, känslomässigt, själsligt och andligt. 

Blockeringar, obalanser och tungenergi orsakas av bl.a. trauma, minnen som ligger på cell och muskelnivå, stress, ångest och depression, vilket i sin tur leder till trötthet, humörsvängningar, sömnbrist och värk i kroppen m.m. När de ligger en obalans och blockering i en längre tid kan sjukdom uppstå, därför är de viktigt att balansera upp sin energikropp emellanåt. När de sker ett trauma så sker även traumat på atom och molekylsystemet rent fysiskt. 

I dem flesta behandlingar arbetar man för att frigöra blockeringar, åter få balans och harmoni i alla 4 nivåer, man kontrollerar bl.a. auran, chakrasystemet och jordenergin är i intakt och balans innan man går
ner något djupare. 

Healing botar ingenting - viktigt att veta - Men bra alternativbehandlingsform för stöd.  

De finns flera behandlingsmetoder inom healing, välj den du tror passar dig.
Är du dock osäker kan du välja Helhetshealing. 

Att komma på healingbehandling behöver man inte alltid ha en avsikt för, de kan va för att få mer energi och balans i sitt liv. Medan man kanske har en avsikt med den behandling man väljer och då uppskattas de att man berättar för att kunna veta hur man ska behandla på bästa sätt men inte nödvändigt.

Terapeuten har tystnadsplikt. 

Helhetshealing / Spiriturll healing  - 90min 750:-
Helhetshealing är en behandling där jag använder mig av flera olika healingtekniker för att hjälpa dig att frigöra blockeringar, öka energiflöde och känna välbefinnande.

Helhetshealingen utformas efter dina behov och önskemål. De kan vara allt ifrån lättare balansering till djupare healing som frigör blockeringar ifrån ett trauma för att kunna läka.

Healingen arbetar med en så kallad intelligent energi. Den söker sig till det problem som påverkar dig mest negativt. Om Du till exempel har ont i ditt högra knä och kommer till mig för att få behandling och hjälp med smärtlindring och läkning, härstammar kanske ditt onda knäs orsak från din höft. Då går healing-energin till höften och ditt knä helas och blir bättre. Alltså, healingen och dess energi helar och läker orsaken, inte symtomen.
85 – 90 % av alla våra sjukdomar grundar sig i det obearbetat känslomässiga och själens sår och om de inte blir sedda och hörsammade leder
de till fysiska besvär.

Vid en healingbehandling börjar en balansering av de energier som stoppar upp flödet och hindrar läkning och de öppnas upp och smärta, värk, oro etc. släpper och healingens energibalansering skapar läkning och leder till ett helande. 

Det holistiska perspektivet är grunden för mig både som person och healer, så jag ser alla mina klienter utifrån “hela människan” och gör alltid när du kommer som ny klient en helhetsutvärdering där jag kartlägger och tar fram vilka behov och lösningar som är bäst för dig. 

Verktyg som oftast används men inte alltid är bl.a. Varför de används kommer kort beskrivning här: 

Chakrabalanseing: Kroppens 7 huvudchakran är viktigt att de är i balans för att kroppen ska fungera optimalt både fysiskt och mentalt
 

Kristaller: Kristallhealing är en behandling som fördjupar sig i kropp och själ. Mottagaren får i gång flödet i energikroppen och energi fylls på och balanserar varje chakra. Det är en kraftfull behandling som har en läkande effekt på både kropp och själ. Mottagaren upplever en total känsla av frid och helhet under behandlingen. Behandlingen fördjupar sig i det som behöver läkas känslomässigt. Vi lever i ett samhälle fyllt av krav och stress och vi tappar då lätt oss själva, inre friden, glädjen och kärleken. Vi går alla igenom med och motgångar. Motgångar som kan orsaka obalans och blockeringar. Med kristallhealing löser man upp dessa blockeringar, läker och fyller på med ny livskraft. Stenar och kristaller är från naturen, de är uppkopplade med energi och kraft. Denna kraft löser upp och fyller på där det behövs.
 

Trummans effekter:Trumma som redskap för transformation. Ljudet av trumman hjälper dig att distrahera dig från dina tankar och därigenom underlättar dig att släppa taget och slappna av i både kropp och sinne. Trumman hjälper också till med att läka och balansera kroppens energier. När energiflödet inte är i balans så kan kroppen värka och sinnet blir tungt. Ljudvågorna från trumman strömmar genom kroppens vätskor och ger massage samt lossar på sk blockeringar. Det sägs att trumman har länge använts som effektiv healinginstrument vid olika sjukdomar och hälsobesvär så som utbrändhet, ångest, depression, känslomässiga trauman, kronisk smärta och mycket annat. Alla dessa tillstånd har egentligen en gemensam nämnare, stress. Historisk spegling: Schamaner från olika naturgrupper trummade för att läka kroppar, ta bort negativa energier, fördjupa medvetenheten och kopplingen till naturen. De trummar till hjärtats rytm. När hjärtats rytm går ner i varv och energin kan komma in och balansera upp kroppen försvinner smärtan, lindrar ångesten, depressioner, utbrändhet, lindrar kronisk smärta, känslomässiga trauman, oron, negativa tankar mm. och för en stund kan du vara i rymdens stillhet. Det är just i den stillheten som din kropp kan läka ut. Forskare har i USA konstaterat att trummandet kan ”bota” många av våra stressrelaterade sjukdomar.  Trummandet reducerar spänningar, stress, kronisk värk, stärker upp immunförsvaret, det gör dig medveten och ökar hjärnaktiviteten.

Vit Salvia: En rökelse som hjälper till att rensa och frisläppa på blockeringar, hjälper även till att skydda en själv ifrån onödiga energier. Beskyddande och renande rökelse

Regression - Resa tillbaka i tiden
Ordet regression är lånat från grekiskan och betyder återupplevelse eller tillbakagång.
Under hypnos/djupavslappning leds man tillbaka i tiden för att frilägga minnen, tankar eller känslor antingen från nuvarande liv eller ifrån ett tidigare liv.
Metoden är en mycket effektiv behandling för att komma tillrätta med olustkänslor, för att förbättra sina relationer, öka sin självkännedom eller för att få klarhet i olika beteenden som man har.
 
Att göra en eller flera regressioner är en spännande inre resa, där du också kan komma tillbaka i tidigare liv. Oavsett vad man har för tro om tidigare liv, så fungerar denna terapiform mycket bra om man vill bli fri från destruktiva beteenden, känslor och även fysiska smärtor.
Man kan t.ex. under en eller flera regressioner bli medveten om och följa ett speciellt mönster man har haft med sig under flera liv, och som nu bara hindrar eller påverkar en på ett negativt
sätt. Att återuppleva och bli medveten om detta leder till att man släpper taget om problemet och kan göra de förändringar som eventuellt behövs.
 
Med terapeutens vägledning får du uppleva händelser som idag kanske hindrar dig från att uppleva ditt liv fullt ut. Många av de frågor vi har finns oftast inom oss. En regressionsterapeut kan hjälpa dig att plocka fram detta.
 
Regression är ett mycket bra sätt att öppna upp kontakten med sitt inre jag och kan också öppna upp för inre resurser och förmågor som legat dolda.
 
Behandlingen tar ca 60-90 min, allt sker i lugn och rofylld miljö. Det är du som är i fokus och får den tid du behöver.
 
Vad kan jag bli hjälpt med i en regression?

  • Det kan ta bort rädslor och fobier
  • Det kan förbättra Dina relationer
  • Det kan minska Din stressnivå
  • Det kan reducera eller ta bort smärta, skuld och ångest
  • Det kan förlösa negativa känslor som Du har förträngt
  • Det kan förstärka Din inre styrka och självkänsla
  • Regressionen ger Dig bättre självläkningsförmåga genom att Du lär känna Dig själv bättre

Detta och mycket mer kan regressionsterapi göra för dig!
 
Hur går en Regression till?
Vi pratar först om vad du vill med denna Regressionen. Därefter leder jag dig till en djup avslappning. Du är hela tiden medveten om vad som händer och befinner dig i ett mycket skönt tillstånd av total avslappning och vila. I detta tillstånd har du tillgång till dina minnen ”cellminnen”. Var du hamnar i Regressionen beror på t.ex var i tiden blockeringen du söker efter kommer ifrån. Jag leder dig genom att ställa frågor utifrån det du berättar för mig att du upplever. Vi har hela tiden en kommunikation och du tar varje steg framåt frivilligt i processen. Det gäller även om du i ett skede ej vill gå vidare för att övervinna en blockering utan väljer att avbryta. Att göra en Regression för första gången kan bli en stark upplevelse och många upplever att de får en annan syn på livet och på döden. När Regressionen är klar pratar vi om dina upplevelser.

Jag är just nu under utbildning och erbjuder dessa alternativ till elevpriser

  • Regression & Spirituell healing 75min 450:-
  • Regression - Från födesel till övergång 75min 450:-

mer info på bokningssidan

Medial Coaching & Vägledning - 70 min 600:-

Känner du att du sitter fast eller känner dig vilsen?
Att det finns något annat för dig, något du inte får grepp om?
Hur kan du komma dit du vill i livet?
Hur kommer olika val påverka dig och ditt liv?
Vad är det i din situation du inte ser klart, som om du såg det skulle ge dig möjligheten att förändra ditt liv till något bättre?
Vilka styrkor har du som kan hjälpa dig på vägen? Vilka utmaningar har du som du behöver ta dig an?
Har du funderingar kring olika relationer är korten ett fint verktyg för att du ska få en större förståelse och sedan utifrån det kunna göra dina val.

Medial vägledning är ett kraftfullt verktyg när du behöver hjälp att bena ut olika delar av ditt liv. De flesta av oss är nyfikna på vad som komma skall och det är ofta frestande. Men i denna mediala vägledning har jag valt att arbeta med och lysa upp vad som pågår just nu i ditt liv, vad är orsaken och hur kan du göra det bästa av din situation, samt ge dig vägledning om hur du kan uppnå ditt mål.

Mitt syfte med en medial vägledning och coaching är att du själv med hjälp av samtal ska hitta vägen till hur du bäst kan disponera din kraft och ditt liv. Det är alltid de svar man själv finner som ger mest kraft och för att finna dem behöver man ibland någon annan som kan ge olika vinklar, vinklar man själv inte ser på grund av olika orsaker. Du har allt inom dig och jag hjälper dig till insikt.

Naturlig Healing & Andlig Coaching
90-105min 880:-

En behandling där helhetshealing och samtal kombineras för att kunna hjälpa dig på ett djupare plan. Andlig coaching innebär att finna svar inom sig själv. Utifrån samtalet utförs även en healingbehandling för att frigöra tungenergi och blockering som kanske orsakar stress, oro, depression och ångest mm.
Efteråt kan de kännas som en inspiration till något nytt, inre lugn och harmoni.

Reiki - Friskvård & Balansering - 45min 450:-

En healing som är lugnande och stressreducerande.
Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet genom att stimulera den naturliga läkningsförmågan. En japansk energimedicin som bidrar till djup avslappning, stressreducerande, lindring och självläkning på alla nivåer: psykiskt, fysiskt, emotionellt och andligt.

Man stimmulerar Ki energi och dess livsenergi ska öka självläkningsprocessen
 
Reikienergin arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar "må-bra-hormoner" i kroppen som till exempel oxytocin. När man får en reikibehandling lägger man händerna i olika positioner för att stärka livsenergin och aktivera den självläkande förmågan hos människan. Man aktiverar immunförsvaret och den självläkande kraften inifrån. Reiki är den mest använda healingtraditionen i Sverige och den som det också går att visa vetenskapligt mätbara effekter från, eftersom beröringen ger stressreducering, lindrar smärta, och aktiverar ett välbefinnandehormon, oxytocin. Även om man inte tror på en övernaturlig kraft, och därför är bra att använda för stressreducering.

Reiki - Coaching & Behandling - 90-105min 770:-

Känner du dig vilsen?  Känner du dig blockerad?  Har du oarbetade trauman/händelser som du vill få hjälp med att bearbeta med hjälp av reiki?    Har du en ovana du vill bli av med?

Oavsett vad din avsikt är med reiki sessionen, finns jag här för dig.
Allra ofta börjar jag varje session med samtal som tar upp de du vill ha hjälp med för varje session. De händer ibland att man bara samtalar för de i sig kan vara länkande, kanske inslag med meditation, andra gånger är de själva reiki behandlingen som tar upp tiden.

I en reikibehandling bearbetar man olika ting, löser upp blockeringar och tungenergi, målet är att finna välmående och ny vägrikning. 

Att minska ner stressen, att kapa ohälsosammaband som tex kan vara kopplat till matvanonr, sörvanor, alkeholvanor, hur man skyddar sig ifrån energitjuvar eller bygga upp ett starkare själv förtroende och självkänslan. Reiki energin går dit där den behövs.

Mitt mål är att hjälpa dig att se klarare på olika tings orsaker, samt att hjälpa till att behandla och frigöra energier som stoppar ens väg till läkning.

Viktigt att veta är att reiki är en kompliment behandling till andra behandlingar och vårdbehandlingar, inget alternativ.

Man måste vara över 18år och inte vara gravid för att få denna behandling.

Kristallhealing - 45min 450:-

Kristaller och musik skänker dig en underbar avslappning samtidigt som du får påfyllnad av energi och orkar möta vardagen med nya krafter.
 
Kristaller är magiska och fascinerande. I urminnes tider har kristaller använts i energimedicin i olika kulturer och naturfolk för att hjälpa människan att helas, rena hem och ge kraft. Kristallterapi är en alternativ behandlingsmetod som fungerar på ett holistiskt sätt. Den harmoniserar sinnena, kroppen, känslorna och ökar vårt välbefinnande, ökar läkningsprocessen, neutraliserar negativa känslor, att få känna sig hel.
 
Kristaller anses vara naturens och mineralrikets mest perfekta skapelse. Kristaller har en perfekt molekylär uppbyggnad, vilket gör att de alltid befinner sig i ett tillstånd av jämvikt och harmoni.
 
Lås upp energiblockeringar
Kristaller har visat sig ha en stark effekt på de energifält som omger vår kropp. När våra energier råkar i obalans kan vi använda kristaller för att korrigera och återställa harmonin. Uppstår en blockering i energifälten påverkas den fysiska kroppen och celler förstörs. Detta påverkar i sin tur organen som kommer ur balans. Vi känner oss ofta trötta och kraftlösa och blir lätt sjuka. Om vi med hjälp av kristaller löser upp blockeringen och för tillbaka balanserande energier, stimuleras återuppbyggnaden av energifälten och nya celler kan börja bildas i vår kropp. Healingen hjälper oss ofta att uppnå en större livskvalitet och att få en mer positiv inställning till tillvaron. Kristallerna aktiverar bl.a. intuitionen, skärper intellektet och har hämmande effekt på strålning och radioaktivitet.
 
Du ligger på en behandlingsbänk med kläder på. Jag ”känner in” din kropp och placerar kristaller där de bäst behövs. Sedan tar jag bort dålig energi och tillför ny. En helt underbar metod!