Helande Måleri - Cellminnesmålning
Lek och Läk med Färg

Allt vi är med om under våra liv, våra minnen, lagras i våra celler. Både positivt och negativt. De positiva lagras som energi och kraft. De negativa orsakar obalanser och blockeringar. De negativa uppstår när man är med om ett litet eller stort trauma som påverkat oss och inte bearbetat de hela. Vilket i sin tur orsakar stress på olika plan, obalans i nervsystemet, muskler, vävnader och obalans i våra organ m.m. Så både fysiskt och mentalt påverkar de oss.

Genom cellminnesmåleri kan man öppna upp för läkande process. Låta cellerna i kroppen att få uttrycka sig de som ligger dolt.

Cellerna kan även ibland visa oss vilka vi är, våra drömmar och önskedrömmar/mål. De kan ibland visa oss vägriktining i livet.

Detta är en workshop där vi kombinerar meditation för inre kontakt och cellminnesmålning.
Vi använder även våran intiution för att tolka varandras bilder.

Man behöver inte vara duktig på att måla eller någon kostnär.
Utan här leker vi med färg som barn.
Inga förkuskaper krävs. 

Vi låter meditationen och färger leda oss i processen.

Kurs Avgift 350:-

Planerade workshop
4 juni 2019 kl. 17,30-20 ca
Stinsgatan 2, Karlstad

Anmälan här tack

  • vid faktura betalning

  • Anmälan är bindande. Betalning vid godkänn anmälan.