Regressionsterapeut utbildning 5-6 okt & 18-19 jan
Nu kan du utbilda dig till regressions terapeut
Bonus kurs ingår ifrån Spirituell Terapeut utb. modul 3 i dessa 4 dagars utb.

Carina Hammarsten leder dig i kursen Regressions terapeut och under kursens gång får du bl a lära dig att arbeta med klienten på ett mycket djupare plan där du lär dig guida klienten ner i en lätthypnos för att få klienten att uppleva och se sin barndom och dessutom sina tidigare liv. Du lär dig också att hjälpa klienten att bearbeta olika trauman, sorg och eventuella fobier som han/hon kan påverkas av och du kommer också att lära dig se tidigare liv medialt.

I kursen ingår mediala övningar, meditationer, guidad regression, hur du guidar i regressioner. Förståelse för erfarenheter, mönster och uppfattningar samt hantering av skrämmande upplevelser. Vi bär alla på minnen från tidigare liv och ofta väljer vi att de mest skrämmande, dvs de negativa styr våra liv och skapar de mönster vi har med oss i vardagen. Kanske trassliga relationer, ensamhet, dålig ekonomi något som gör att vi inte lever i vår fullaste potential. Genom att gå igenom trauman så kan vi frigöra minnen som vi inte orkade att bearbeta då de skedde, men nu när vi är bättre rustade både med erfarenhet och genom tillbaka blick så kan vi få förståelse, förlåtelse och mod att frigöra oss från dessa begränsningarna. Du kan också behöva komma ihåg något som du har med dig, en talang eller liknande. Regression är en metod som kan ge dig en enorm potential och du ska komma ihåg att det inte bara är elände som kommer upp. Efter godkänt praktiskt prov erhålles ett Diplom

Angående utbildningen:
Den här utbildningen som regressions terapeut, grundar sig dels på Carinas utbildning hos Pehr Trollsveden Abrahamsson, Carinas egna erfarenheter, kunskap inom personlig utveckling som har fungerat för henne under drygt 20 års tid och som hon nu delar med sig till dig, som vill bli regressions terapeut och arbeta med människor för att göra en skillnad i andra människors liv – till en positiv och kärleksfull förbättring för deras personliga utveckling. Oavsett om du arbetar inom vården eller går kursen för eget bruk, så har du stor nytta utav den.
För att du skall kunna ta till dig kursmaterialet och den kunskap och erfarenhet som den rymmer, så bör du ta till dig den på så vis att den blir ett stöd i din personliga utveckling som regressions terapeut men att du sätter din personliga prägel på det sätt som du önskar att arbeta med den framöver. Det är inte sagt att du måste arbeta som Carina  gör, men att upplägg gällande etik och moral och alternativvårdslagen måste följas till punkt. Detta för att vi i Sverige har vissa lagar och regler för hur vi får arbeta med människor utanför den traditionella läkarvetenskapen.
Den här utbildningen/ kursen är enbart en alternativ väg att gå. Den är inte godkänd inom den traditionella medicinen. Men kanske kommer det att bli mer av den alternativa delen framöver även i Sverige – det kan vi iallafall hoppas på. Läs mer om senaste kursens utveckling här!

Ni kommer att få varsin kursmanual på 51 sidor, där jag tar upp allt som har med regression, ner guidning, Trauman som blockeringar, fobier, rädslor, begränsningar/osäkerhet, dålig självkänsla och sorg, lära dig se tidigare liv medialt, Vi går igenom och diskuterar/lär oss att medialt/andligt och spirituellt se tidigare liv och guida ner till klientens tidigare liv och upplevelser, att släppa mönster.
 
Man bearbetar själv saker som man har med sig i sitt bagage:
Kanske trassliga relationer, ensamhet, dålig ekonomi något som gör att vi inte lever i vår fullaste potential. Genom att gå igenom trauman så kan vi frigöra minnen som vi inte orkade att bearbeta då de skedde, men nu när vi är bättre rustade både med erfarenhet och genom tillbaka blick så kan vi få förståelse, förlåtelse och mod att frigöra oss från dessa begränsningarna.
 
Du kan också behöva komma ihåg något som du har med dig, en talang eller liknande. Regression är en metod som kan ge dig en enorm potential och du ska komma ihåg att det inte bara är elände som kommer upp. Efter godkänt praktiskt prov erhålles ett Diplom
 
Kursupplägget dessa heldagar är följande:
– Lär dig att guida ner klienten till en “lätthypnos” (djupare meditation) för att se eventuellt sin barndom & tidigare liv.
– Trauma bearbetning, fobier, sorg
– Lär dig även att se tidigare liv medialt under behandlingen
– Inga förkunskaper krävs
– Lunch medtages (ingår ej)
– Max antal platser
– barndomen, olika trauman, rädslor, fobier, ilska, sorg, ångest (alla känslor man har)
– Går igenom och tittar på och lär sig medialt se tidigare liv och guida ner till kunders tidigare liv upplevelser
– Man lär sig tekniker i avslappning
– Yoga övningar – eld andningen och “jag välsignar mig själv”
– cellminnen, energifrekvenser, energi nivåer och kvantfysiska plan
– meditationer med ljudenergier, chakrasystemet, energisystemet
 
Kursupplägget i praktiska övningar:
– Huvudsak lära sig att guida ner människor till upplevelser, tidigare liv/ barndom
– Egenterapi
– Lära sig arbeta med specifika problem som blockeringar från tidigare liv, känslomässiga trauman
– Lära sig se tidigare liv medialt (via intuitionen) under behandlingen
– Grupp regressioner tillsammans
– 70 % träning på att lära sig se, guida ner, bearbeta tidigare liv som har kopplingar till bl a sjukdomar, blockeringar m m i detta livet vi lever idag – som ligger i cellminnet

Certifikat efter avslutad utbildning.

Bonus kurs ingår ifrån Spirituell Terapeut utb. modul 3 i dessa 3 dagars utb.

Kurs Ledare
Carina Hammarsten
Arrangör
Anette Karlsson

Kostnad:
nu endast 6990:-
(ord. 6499:- + 9999:-)

Förkunskap Krävs:
Medial utb, Reiki eller liknande.

Datum 2 delar: 
Del 1: lör o sön 5-6 okt 2019
Del 2: lör o sön 18-19 jan 2020

Tid: kl. 10-17

Plats & Adress:
Naturliga Livshälsan 
Stinsgatan 2
65226 Karlstad

Anmälan till kursen via denna länk

 • Spirituella världen
 • Andevärlden och olika dimensioner
 • Kanalisering av budskap, symboler, bilder
 • Negativa energier – vad är det?
 • Beskydd – hur skyddar vi oss när vi jobbar andligt och spirituellt?
 • Inre resor i tidigare liv
 • Känna energier/ energifrekvenser när vi reser
 • Spirituell Art (Bonus) lär dig teckna energier
 • Övningar praktiska på plats
 • Blockeringar och stagnation i energier
 • Lösa upp blockeringar i energiflödet
 • Fylla på energi
 • Chakrabalansering med kristaller, pendel, din energi
 • Kristall healing under en inre resa
 • ********************************************************

Vad är egentligen en personlig energi frekvens
Personlig energi frekvens är den energin du föddes med, den som innehåller all din kunskap som du har inom dig, från den dagen du föddes.Jag hjälper dig att finna din energi frekvens genom att använda mig av energier och energi frekvenser sedan lång tid tillbaka  och jag har lång och gedigen erfarenhet av att själv ha gjort en helomvändning i livet, tack vare min personliga energi frekvens. Jag byggde mitt eget varumärke från grunden, satsade endast startavgiften för registrering av företaget och sedan skapade jag min dröm och mitt mål, med hjälp utav min personliga energifrekvens.

Hur går det till
För att kunna hämta hem vår egen personliga energifrekvens behöver vi “se” vilka vi egentligen är, gå till grunden med det vi känner och upplever inom oss och sedan i balans finna, känna och uppleva vår egen energi frekvens. Det handlar då naturligtvis om attraktionslagen och om att kunna hämta hem vår egen energi frekvens som vi sedan kan bygga vårt varumärke och vårt mål tillsammans med. Alla har vi en personlig energifrekvens och i den har vi enormt mycket visdom och kunskap om oss själva och det vi har satt upp som mål redan innan vi kom hit. Låter det flummigt? Jag kan lova dig att det finns inget som helst flummigt i detta, det är ren energi och olika frekvenser som vi ständigt omger oss utav, för att allt består utav energi och energi. Det vi gör är att vi hämtar hem vår egen energi frekvens och låter den flöda genom vårt eget energisystem och på så vis kan vi skapa det vi vill.

Jag coachar dig hela vägen
Tillsammans tittar vi på vad det är du vill erbjuda, vad ditt varumärke skall bestå utav och hur du vill nå ut.
Du och jag skapar tillsammans ett:
vi hämtar hem din personliga energi frekvens
individuellt upplägg för ditt mål?

 • Vi tar fram din inre styrka, kreativitet, potential, visualisering och din vitalitet?
 • Vi tar fram en individuell plan och vi stärker upp och höjer din energi
 • Vi hämtar hem din personliga energifrekvens och stärker din intuition och ditt skapande
 • Vi manifesterar din vision och tar dig över mållinjen


Gå gärna med i Facebook gruppen för gratis verktyg

Hitta hit
Stinsgatan 2, 65226 Karlstad. 5min ifrån stora torget/centrum
Lokalen ligger 2min gångavstånd ifrån tågstationen och ca 5min ifrån busstationen.
För dig som kör bil, de finns parkering i området efter gatorna.

Kost och logi
Naturlliga Livshälsan bjuder på frukt och dryck, men du står själv för lunch etc. Vi har ca en timmas lunch mitt på dagen. Kurslokalen ligger relativt nära Karlstad centrum, I Karlstad finns gott om restauranger. Du kan också ha med dig egen lunch om du vill, här finns kök med mikro och kyl.

Det finns flera närbelägna hotell här i Karlstad centrum,
logi ordnar du själv. 
 
Diplom
Kurskompendium ingår och efter avslutad utbildning får du ett diplom och kan börja använda dina kunskaper direkt. 
 

Kursledare
Utbildningen hålls av Carina Hammarsten ifrån Borås.
Bedriver företahet https://www.spirituellt.nu/


Arrngör: Anette Karlsson och bedriver helhetskroppen.se